Advice Capital Globale

Advice Capital Globale tilbyder adgang til:       
 
•    Globale aktier 

•    Lav risiko 

•    Ægte aktiv forvaltning
 
•    Valueaktier
 
•    Vækstaktier
 
•    Langsigtet værditilvækst
 
•    Forventet afkast på 3-7%

•    Første års afkastmål indfriet med afkast på 7,004 % efter alle omkostninger.

Advice Capital Globale investerer i en global aktieportefølje med fokus på valueaktier og lavt prisfastsatte vækstselskaber af høj kvalitet med en global tilgang. Målet er at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast.
 
Porteføljen vil primært bestå af stabile vækstaktier, der er kendetegnet ved at have en stærk markedsposition og en handlekraftig og dynamisk ledelse. Hvert selskab udvælges nøje på baggrund af vores forventning til selskabernes fremtidige værdiforøgelse, samt det langtsigtede afkastpotentiale.

Vi anbefaler, at investor gør sig bekendt med Central Investorinformation, som kan findes på foreningens hjemmeside, eller downloades direkte via dette link.

Lav risiko

Endvidere har vi et absolut kriterie om, at hver aktie i porteføljen skal have en beta-værdi under 1 på købstidspunket. Det sikrer, at porteføljen indeholder aktier som generelt set vil have lavere udsving end markedet - og dermed også lavere risiko.

På Brexit-dagen fredag d. 24. juni 2016 faldt investeringsforeningen med 1,73 %, mens det tyske Dax-index faldt med hele 6,82 %.

Investeringsforeningen er velegnet til investorer, der investerer med både pensions- og frie midler samt selskaber med en mellem til lang investeringshorisont.

Foreningsandele kan købes direkte i markedet via netbank med ISIN-koden DK0060696656 (kortnavn INIACG). 

Advice Capital Globale udgiver på månedsbasis et faktablad.

Du kan altid finde det nyeste faktablad under Nyheder.