Bestyrelsen i Advice Capital. 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

 


Advice Capital A/S

 • Lars Fetterlein
  Bestyrelsesmedlem
  Email : lf@advicecapital.dk
  M. : +45 2216 4081

 • Kristina Jæger
  Bestyrelsesformand
  Email : jaegerkris@gmail.com
  M. : +45 60 65 05 55

 • Joakim Lilholt
  Bestyrelsesmedlem
  Email : joli@tdl.dk
  M. : +45 33 48 77 01

 

Advice Invest A/S

 • Jesper Thaning
  Bestyrelsemedlem
  Email : jet@advicecapital.dk
  M. : +45 4013 7654

 • Lars Fetterlein
  Bestyrelsemedlem
  Email : lf@advicecapital.dk
  M. : +45 2216 4081

 • Mads Kronborg
  Bestyrelsesmedlem
  Email : mk@advicecapital.dk
  M. : +45 2166 8111

 • Peter Goth Engel
  Bestyrelsesformand
  Email : pge@engel-kisky.dk
  M. : +45 4032 6690