Investeringsstrategi / Porteføljestrategi

Advice Capital har som målsætning at give vores investorerer størst muligt absolut afkast. For at opnå dette mål anvendes en aktiv investeringsfilosofi. Den bygger på anvendelse af sund fornuft og via et langsigtet perspektiv søger vi at undgå de bobler som opstår på markederne fra tid til anden, når populære aktier og sektorer får en for høj pris sammenlignet med selskabernes fundamentale værdi og indtjening.
P
orteføljeopbygningen sker grundlæggende ud fra en vurdering af hvert enkelt aktivs risiko og forventet afkast.

 

Hos Advice Capital anskuer vi investeringsbeslutningen som en mosaik.
De informationer der udledes af vores grundige selskabsanalyser udgør eksempelvis kun en brik. Tendenser i markedet kan være en anden.
Sammen med de øvrige brikker bliver der tegnet et samlet billede af en mulig investerings 
potentiale og risiko.

 

Vi investerer I veldrevne virksomheder, hvor vi ser et uforløst vækst- og afkastspotentiale.
Vi bruger bl.a. vort store netværk i erhvervslivet og sammen med vores grundige analyser kan vi identificere oversete muligheder, der kan skabe afkast på såvel kort som langt sigt. Advice Capitals netværk og porteføljens størrelse gør, at vi er I stand til at indgå I en dialog med virksomhederne og dermed kan have fingeren på pulsen I forhold til hvad der rør sig for netop dem. Dette er et væsentligt input i vores analyser. 

 

Verden er i konstant bevægelse, og markedet ændrer sig hurtigere og mere radikalt. Det er forhold, der taler for en dynamisk tilgang til investering.
Selvom investeringsstrategien i udgangspunktet er langsigtet, er det en væsentlig forudsætning for optimering af afkastet, at der løbende foretages justeringer i vægtningen mellem aktiverne og eventuelt periodevis gevinsthjemtagning.

Holdningen er, at den initiale investeringsstrategi, som skal dække en investeringshorisont på 3-5 år, må forventes at kræve justeringer undervejs. Der vil i perioder være tidspunkter,
hvor situationen tilsiger en aktieandel på 100 % af egenkapitalen og omvendt tidspunkter, hvor situationen tilsiger en aktieandel på 0 % af egenkapitalen. 
Dette kræver, at vi holder porteføljen smidig, så den løbende kan justeres reguleres.